Accueilsporttour du faso 201601/11/2016 - kokologho-boromo (136 kms)